Bloog Wirtualna Polska
Są 1 167 763 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

mięsożercy koszerni i nie

wtorek, 02 kwietnia 2013 20:14

Nic nie poradzę na to, że jestem mięsożerny, a jednocześnie nie jestem rzeźnikiem lub myśliwym. Ktoś zabija dla mnie, bo na tym polega podział ról w społeczeństwie. Nic nie poradzę również na to, że nie należę do grona tych obrońców praw zwierząt, którzy owszem – mięso jedzą, lecz patrzą krzywym okiem na innych, którzy nie tylko, że czynią podobnie, ale również nie robią żadnej tajemnicy przed samymi sobą z tego, co dzieje się po drodze od krowiego czy od świńskiego cielska do kotleta lub befsztyka. Byc może kiedyś mięso będzie produkowane inaczej (są próby otrzymania steku z probówki), ale jak dotąd próby te nie wyszły poza laboratoria biotech. Mamy to szczęście, że nasz obyczaj czy religia nie nałożyły na nas różnego rodzaju bezsensownych nakazów w dziedzinie tak prozaicznej jak ubój zwierząt czy pochodzenie gatunkowe zwierzęcia. Kwestię zakazów czy nakazów sanitarnych pozostawmy z boku. Inni nie mają tego szczęścia, a jeść muszą. Moim zdaniem albo przyzwolimy na ubój rytualny, albo go zabronimy, i tym samym zrobimy z niego nielegalny proceder, co moim zdaniem stanowi daleko większe zło z punktu widzenia zdrowia publicznego. Bo ci, którzy muszą jeść mięso halal lub kosher i tak będą je jeść, choćby nie wiem co.

Z jednej strony wspólczujemy zwierzętom zabijanym mniej lub bardziej humanitarnie, ale jednak, na potrzeby naszych żołądków, a drugiej wiadomo, że od tych praktyk nie odstąpimy. Bo tak nas matka natura sworzyła – jesteśmy zrówno mięsożerni, jak i roślinożerni.
Wiadomo, że nie wszyscy przejdą na wegetarianizm, a tym bardziej weganizm, więc po co te Himalaje hipokryzji.
Najlepiej, jak ktoś inny pobrudzi sobie ręce krwią naszych braci mniejszych, a my i tak zjemy ulubionego schabowego czy pieczeń koszerna.
Najbardziej irytują mnie ataki na myśliwych (oczywiście pomijam kłusownictwo i wszelkie niegodne praktyki polowania).
Ale przecież przez wieki nasi przodkowie wykształcili rozumne, podkreślam, rozumne, obchodzenie się z dzika zwierzyną. Już w XIX chyba, ale na pewno w XX w. w cywilizowanych społeczeństwach opracowano zasady polowań (okresy ochronne dla poszczególnych gatunków itp.). Niezbędne też dla zachowania tzw. równowagi w świecie fauny. Od tego są choćby leśnicy, którzy penetrując podległy im obszar, bywają także z konieczności myśliwymi.
Prawdziwy myśliwy, a nie jakiś burak – snob kocha zwierzęta i nie zabija ich dla satysfakcji mordu.
Polowanie to cała sztuka, w której zderza się inteligencja, zew natury i człowieka, i zwierzęcia. Kto kogo przechytrzy, a przecież zdarza się też, że myśliwy rezygnuje ze strzału, bo byłby np. „za łatwy”. Woli dać szansę przeżycia jakiejś sarnie czy odyńcowi.
No, ale wrogowie myśliwych uważają ich za „morderców” co nie przeszkadza, że chętnie zjedzą potrawkę z saniny albo pasztet z zająca.


Podziel się
oceń
0
0
Tagi: ubój

komentarze (1) | dodaj komentarz

sprzedaż spółki z długiem

wtorek, 18 grudnia 2012 21:38

Można spotkać sie z  wieloma ofertami w internecie osób chetnych na zakupienie spółki z długami . Zastanawiał sie  ktoś z Was wie może na czym to polega ,po co ktoś kupuje spólke z długami, co oni z nią robią? Pytam, poniewaz coraz więcej osób które ma spółki  z zadłużeniem, interesuje się taką formą uwolnienia od długu.  Przeważnie kupujący spieniężają "na dziko" aktywa i się zmywają. Dają sprzedającemu (który de facto dopłaca do interesu) złudne poczucie bezpieczeństwa przed konsekwencjami z art. 299 K.S.H.

Istota problemu polega na tym że prezes zadłużonej spółki z o.o. błędnie wyobraża sobie, że jak przestanie być prezesem to przestanie odpowiadać za długi spółki z o.o. powstałe za jego zarządzania

Jest to tak samo idiotyczne jakby ktoś myślał że wystarczy się wymeldować z dotychczasowego miejsca zamieszkania i nie trzeba będzie płacić alimentów na dzieci, czy długów w banku.

Schemat przestępstwa, lub jak ktoś woli przekrętu wygląda następująco

Wystraszony frajer ( prezes zarządu zadłużonej spółki) dopłaca (daje łapówkę) pozorantowi aby ten pozwolił zgłosić go jako nowego prezesa spółki. W zamian za grubą kasę (np. 1/5 długów spółki) dostaje KŁAMLIWE powtarzam KŁAMLIWE zapewnienie że nie będzie musiał spłacać długów spółki( w końcu już nie zarządza spółką, często też nie jest już jej właścicielem).

Potem pozorant jako nowy prezes wyprzedaje majątek spółki, czesto bierze jakieś leasingi, telefony komórkowe itp.

Następnie, gdy wierzyciele zaczynaja sądzić się ze spółką, okazuje sie  za długi i tak odpowiada ten wcześniejszy prezes i to odpowiada całym majątkiem osobistym, bo spółka nie ma już żadnego majatku. Gdy dostaje wyrok sądu cywilnego że na podstawie art. 299 ksh musi płacić wszystkie długi spółki, szczęka opada mu po raz pierwszy.

Później okazuje się że jest także współoskarżonym w procesie karnym o działania na szkodę wierzycieli art 300KK- wtedy szczęka opada mu po raz drugi.

Później sąd uniewinnia pozoranta który rzekomo kupił spółkę w dobrej wierze, nic nie wiedząc o żadnych długach ( bo przecież nikt nie kupiłby zadłużonej spółki), a całą winę ponosi dotychczasowy prezes który "wrobił niewiniątko w tę aferę" - wtedy szczęka opada po raz trzeci.

Tak więc te chwilowe uwolnienie sie od długów, sprawia ze zostajemy uwolnieni od kasy, później majątku, a na koniec zdaża się ze od wolności.

.


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

komornik w domu, czyli zajęcie ruchomości

niedziela, 02 grudnia 2012 18:32

Zajęcie ruchomości jest uregulowane w art. 844-879 kpc 
Co zajmuje komornik?
Komornik zajmuje ruchomości dłużnika będące w jego WŁADANIU. Zgodnie z tezami zawartymi w piśmiennictwie prawniczym. Przez „władanie” rozumieć należy faktyczną dyspozycję przedmiotem, niezależnie od stosunku prawnego władającego do tego przedmiotu (nie ma znaczenie że komputer jest brata, a telewizor babci).

Jednym słowem komornik dokonując zajęcia ruchomości, nie bada czy dana rzecz jest czy też nie jest własnością dłużnika.Komornik ma jedynie stwierdzić czy przedmiot jest w faktycznej dyspozycji dłużnika, czy może jej używać.
Zajęcie samochodu
Czy komornik również stwierdza władanie pojazdem i zajmuje samochód tak jak inne ruchomości. W tej sytuacji komornik ma większe pole manewru. Komornik najczęściej wystosowuje zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i otrzymuje z niej informację na temat tego czy dłużnik jest czy też nie jest właścicielem pojazdów( a nawet czy opłacone jest ubezpieczenie).

W przypadku odpowiedzi twierdzącej najczęściej dokonuje zastrzeżenia sprzedaży w Wydziale Komunikacji a następnie dokonuje zajęcia. A zatem w przypadku pojazdów mechanicznych istnienie odpowiedniej ewidencji powoduje, że komornik jeszcze przed zajęciem dysponuje wiedzą na temat tego czy pojazd jest czy nie jest własnością dłużnika. W przypadku przedmiotów znajdujących się w miejscu zamieszkania takiej możliwości nie ma, a egzekucja mająca być z założenia szybka i skuteczna przewiduje tylko stwierdzenie władania a nie własności przez komornika.
Jak następuje zajęcie( nie zabranie)?
Zajęcie następuje poprzez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Jeżeli zatem nie mamy do czynienia z takim wpisem to nie mamy do czynienia z zajęciem ruchomości. 
Co zrobić w sytuacji gdy komornik zajmie rzecz nie będącą własnością dłużnika?
W art. 847 § 2 kpc jest wskazany obowiązek dłużnika do wskazania komornikowi osób trzecich (w tym adresów), którym przysługuje wg. wiedzy dłużnika prawo żądania zwolnienia tych rzeczy spod egzekucji (czyli np. właściciele tych rzeczy). Komornik ma obowiązek takie osoby poinformować o zajęciu.
Osoby trzecie, które uważają że zajęcie naruszyło ich prawa (np. została zajęta ich własność) mają prawo złożyć powództwo określone w art. 841 kpc.Powództwo to wnosi się co do zasady w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (art. 841 § 3 kpc ).
Jakich ruchomości komornik zająć nie może?
Otóż w zasadzie komornik może zająć każdą rzecz z wyjątkiem tych które są określone w art. 829 kpc (pomijam inne przepisy które dotyczą b. wyjątkowych sytuacji).

art. 829. Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;„

7) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 363, Nr 208, poz. 1541 i Nr 115, poz. 794).

W przypadku zajęcia ruchomości mających cechy określone w tym przepisie, dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika zgodnie z art. 767 kpc.

Co ważne Uchwała  Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna, z dnia 30 czerwca 1987 r., III CZP 41/86

Zajęciu ruchomości będących we władaniu (współwładaniu) dłużnika (art. 845 § 2 kpc), wchodzących w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko dłużnikowi nie została nadana klauzula wykonalności także przeciwko jego małżonkowi (art. 787 § 1 kpc).

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

BTE kiedy się przedawnia

środa, 19 września 2012 18:31

Kodeks cywilny zawiera przepisy (art. 117 i następne) regulujące instytucję przedawnienia. Z przedawnieniem mamy do czynienia wtedy, gdy upłynie określony w tych przepisach czas od dnia wymagalności roszczenia.

Nie znaczy to jednak, że po upływie tego okresu nasze zobowiązanie wygasa, ono nadal istnieje, wierzyciel nie może go jednak skutecznie dochodzić na drodze postępowań przed organami państwowymi, o ile w odpowiednim momencie zgłosimy zarzut przedawnienia.

Sąd nie bierze przedawnienia pod uwagę z urzędu, zarzut ten musi być zgłoszony przez dłużnika.W odniesieniu do długów bankowych istotne jest to, że wierzytelności wynikające z udzielonych kredytów i pożyczek, jako roszczenia z działalności gospodarczej, przedawniają się po trzech latach, podobnie odsetki, jako roszczenia okresowe.

Za początek terminu przedawnienia należy uznać dzień wymagalności roszczenia, zakładając spłatę ratalną, każda rata przedawnia się po upływie trzech lat od terminu jej płatności.

Banki często nie czekają bez końca na poprawę sytuacji dłużnika, jeśli nie wpłyną kolejne dwie lub trzy raty, bank wypowiada umowę i żąda natychmiastowej spłaty całości zadłużenia.

Termin spłaty oznaczony w piśmie wypowiadającym umowę należy co do zasady traktować jako początek biegu terminu przedawnienia.

Jeśli przed upływem trzech lat od tego dnia bank nie wystawi BTE i nie rozpocznie egzekucji, roszczenie banku ulega przedawnieniu.

Instytucję BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego) regulują przepisy art 96 i następne Prawa bankowego.  Bank przeważnie wystawia BTE, występuje do sądu o nadanie BTE klauzuli wykonalności i kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

W takiej sytuacji następuje przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli egzekucja nie przynosi zaspokojenia wierzyciela, komornik z czasem ją umorzy z uwagi na jej bezskuteczność. Przedawnienie biegnie na nowo od momentu uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji. Każde wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia, po każdym zaś przerwaniu biegu przedawnienie biegnie na nowo. Roszczenie można więc uznać za przedawnione, jeśli upłynęło trzy lata od uprawomocnienia się ostatniego postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji.  Zdarza się jednak, że po upływie więcej niż trzech lat od wymagalności roszczenia bądź zakończenia ostatniej egzekucji bank odgrzebuje sprawę i ponownie kieruje sprawę do komornika – w tym przypadku po zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji należy wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., podnieść zarzut przedawnienia, które to przedawnienie stanowi owo „zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane”, określone w przepisie jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego.  

Częstą praktyką jest też zbywanie przez banki wierzytelności firmom windykacyjnym, które na własną rękę próbują odzyskać należności. Pierwszym krokiem wykonywanym przez te firmy jest zazwyczaj wezwanie do zapłaty kwoty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami z zagrożeniem wystąpienia na drogę sądową. Najczęściej w takich wezwaniach zawarta jest sugestia, że natychmiast należałoby skontaktować się z osobą prowadzącą tę sprawę, że istnieje możliwość zawarcia ugody i rozłożenia długu na raty bez generowania kolejnych,  kosztów sądowych i komorniczych. Chodzi tu o uzyskanie tzw. uznania roszczenia (za które uznaje się wszelkie ugody co do trybu spłaty czy spłat częściowych, jeśli dłużnik w takim akcie przyzna lub w jakikolwiek sposób potwierdzi istnienie swojego zobowiązania), co niweczy możliwość skorzystania z dobrodziejstwa przedawnienia. Jeśli więc dłużnik nie zareaguje na wezwanie i propozycje ugodowe, firma windykacyjna składa do sądu pozew o zapłatę (jako następcy prawnemu banku przysługuje jej roszczenie, podstawą jego dochodzenia nie może być jednak BTE, musi uzyskać własny tytuł egzekucyjny w postaci nakazu zapłaty), sąd wydaje nakaz zapłaty, który wraz z pozwem zostaje doręczony dłużnikowi. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty dłużnik powinien wnieść sprzeciw bądź zarzuty (w zależności od trybu postępowania – upominawcze bądź nakazowe – nakaz zapłaty zawsze zawiera pouczenie o trybie i terminie wniesienie środka odwoławczego), w których podniesiony zostanie zarzut przedawnienia. W razie uznania zasadności zarzutu przedawnienia sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, skutkiem czego wierzyciel nie będzie miał możliwości wyegzekwowania należności na drodze prawnej.

Należy zwrócić uwagę na dwie istotne w tym zakresie kwestie: czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności BTE przerywa bieg przedawnienia i czy BTE zaopatrzony w klauzulę wykonalności objęty jest dyspozycją przepisu art. 125 k.c.  

Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwem sądowym wniosek o nadanie klauzuli wykonalności BTE przerywa bieg przedawnienia, natomiast tytuł wykonawczy w postaci BTE z klauzulą wykonalności nie stanowi aktu powodującego przedłużenie terminu przedawnienia do lat dziesięciu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 125 k.c., jeśli roszczenie jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, wyrokiem sądu polubownego bądź ugodą sądową lub ugodą zatwierdzoną przez sąd, okres przedawnienia takich roszczeń wynosi lat dziesięć, choćby ustawowy termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Sąd

Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii – BTE nie można zaliczyć do aktów objętych dyspozycją art. 125 k.c., nie jest wydany przez niezależny organ rozpatrujący sprawę merytorycznie (w istocie pochodzi przecież od strony), postępowanie klauzulowe nie zmierza natomiast do rozpoznania merytorycznego, co wyklucza uznanie res iudicata. Jeśli zatem podstawą dochodzenia roszczenia jest BTE, okres przedawnienia zawsze będzie trzyletni.

co i gdzie składamy.
1. Do e-sądu :

- sprzeciw- wniosek o przywrócenie terminu

- zażalenie ( skargę ) na nadanie klauzuli wykonalności
2. Do komornika :

- pismo że sprzeciwiamy się egzekucji

- wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i obciążenie kosztami wierzyciela 
3. Do sądu rejonowego :

- skargę na obciążenie kosztami dłużnika wraz z wnioskiem o obciążenie kosztami egzekucji wierzyciela
4. Do sądu okręgowego :- zażalenie na postanowienie sądu rejonowego z wnioskiem o obciążanie kosztami egzekucji wierzyciela ( jeśli sąd rejonowy nie rozpoznał pozytywnie skargi )
5. Do sądu właściwości ogólnej dla dłużnika :

- wniosek o przyznanie kosztów postępowania ( jeśli postępowanie zostanie umorzone )albo 

- uzupełnienie sprzeciwu z powołaniem zarzutów ( w formie jaką sobie życzy sąd w wezwaniu )

Jeśli ponieśliśmy szkodę albo wyegzekwowano od nas nienależne sumy :

6. Do wierzyciela :

- wezwanie o zwrot w/wym sum i kwoty poniesionej szkody,

-wniosek o zwolnienie zajętych ruchomości gdy jesteśmy osobą trzecia, której komornik zajął ruchomość. 
7. Do sądu :

- pozew o zasądzenie na naszą rzecz ( jeśli wierzyciel nie zwróci po wezwaniu ).


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

co kiedy się przedawnia

poniedziałek, 03 września 2012 21:51

Co kiedy się przedawnia:

6 miesięcy
-roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki licząc od chwili, gdy przedmiot miał być wydany
-roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom, którzy uczestni- czyli w przewozie przesyłki licząc od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo
-roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się posługiwał przy przewozie przesyłki, licząc od dnia kiedy spedytor naprawił szkodę, albo od dnia kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo /przepis ten stosuje się odpowiednio do wymienionych roszczeń między osobami, którymi spedytor posługiwał się się przy przewozie przesyłki/
-roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu licząc od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie

1 Rok
-roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu licząc od dnia w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu
-roszczenia zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy jak również roszczenia zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów na rzecz licząc od dnia zwrotu rzeczy
-roszczenia sprzedawcy wynikające z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej i minimalnej lub wynikowej o dopłatę różnicy ceny, jak również roszczenia kupującego o zwrot tej różnicy, licząc od dnia zapłaty
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy licząc od dnia kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeśli kupujący dowiedział się o istnieniu wady na skutek powództwa osoby trzeciej, termin biegnie od dnia, w którym w sporze z osobą trzecią orzeczenie stało się prawomocne
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu -roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo o zwrot nadpłaconego czynszu licząc od dnia zwrotu rzeczy
-roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy lcząc od dnia zwrotu rzeczy
-roszczenia z umowy przewozu osób licząc od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany ( popularny "mandat" u kanara, przy czym do tego należy doliczyć 3 miesiące na reklamację)
-roszczenia z umowy przewozu rzeczy licząc od dnia dostarczeniz przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieni- em od dnia kiedy przesyłka miała być dostarczona
-roszczenia tytułu umowy spedycji. W przypadku tych roszczeń terminy przedawnienia zaczynają biec;
1.w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki
2.w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona
3.we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia
-roszczenia z tytułu umowy składu 
-roszczenia zakładu pracy o naprawienie szkody, wyrządonej przez pracownika na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, licząc od dnia w którym zakład pracy powziął widomość o wyrządzeniu takiej szkody, nie później jednak niż trzy lata od jej wyrządzenia
-roszczenia pracodawcy wobec pracownika o odszkodowanie szkodę poniesioną wskutek naruszeni przez pracownika zakazu konkurencji, licząc od chwili gdy pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu tej szkody /a trzy lata od jej wyrządzenia/

2 lata
-roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych 
-roszczenia wynikające z umowy o dzieło licząc od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane
-roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego, nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych
-roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju, to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom
-roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone
-wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego licząc od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione - od dnia, w którym powinno być spełnione

3 lata
-roszczenia o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( faktury)
-roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie prawa telekomunikacyjnego z 2004
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne /gdy chodzi o wady budynku/, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu
-roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, licząc od dni w którym nastąpiło zdrzenie objęte ubezpieczeniem
-roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń, licząc od dnia ogłoszenia testamentu
-roszczenia za stosunku pracy, liczc od dnia kiedy to roszczenie stło się wymagalne
-roszczenia o wypłatę udziałów członkowskich w spółdzielniach, udziału w nadwyżce bilansowej oraz z tytułu wkładów albo równowartości pieniężnej
-roszczenia o urlop pracowniczy, licząc od dnia kiedy to roszczenie stało się wymagalne

5 lat

-roszczenia z tytułu zapisu /czyli zobowiązania spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby/, licząc od dnia wymagalności zapisu.

10 lat
-roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika z winy umyślnej
-roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ( nakaz zapłaty) lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym /chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy/. 
Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

poniedziałek, 5 października 2015

Licznik odwiedzin:  33 892  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

O moim bloogu

Blog o tym o czym wszyscy wiedzą, ale boją sie mówić a czasami nawet myśleć, trochę inne spojrzenie na niektore rzeczy

Głosuj na bloog

Średnia ocen: 3.73
Oddano głosów: 11

Wróć do głosowania

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 33892

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl